måndag 31 januari 2011

Naturlekplatsen i Valbyparken i Köpenhamn

Alla var hungriga när vi kom fram till Vallbyparken


Helle Nebelong har ritat lekplatsen...som ett orienterande element går en 210 m lång trägång runt platsen...känner du dig vilse kan du alltid gå upp på gången igen och följa den...torn återkommer regelbundet...här syns fåglarnas torn...
Det gröna tornet...
Vindarnas torn....


Ljusets torn...

För att förenkla orienteringen i den stora Vallbyparken anlades en poppelallé rakt genom

onsdag 26 januari 2011

Upphöjda odlingsbäddar i Botan


Denna spännande konstruktion hittade jag och Marianne i Botaniska trädgården i Lund...intressant variant av den traditionellla odlingslådan...


Uteklassrum? 

så här blev det

onsdag 19 januari 2011

Hälsofrämjande miljöer i vård, skola och omsorg

Jag har några dagar att ta ingen i kursen

"Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande miljöer i vård, skola och omsorg"

som är en av delkurserna i den magisterfördjupning "Natur, hälsa och trädgård" som jag har gått i Alnarp. Nu är jag på väg hem efter en dag när jag har fått höra en kvinna som arbetar på Grön Rehab i Göteborg berätta om deras verksamhet. Intressant.  Imorgon väntar en spännande dag i Köpenhamn när vi ska få se på tre äldreboende i Gentofte, en trädgård anpassad för barn med psykiska funktionshinder, en lekplats designad för alla och Vallbyparken med en naturlekplats och ett antal idéträdgårdar. Helle Nebelong som varit landskapsarkitekten i dessa projekt  kommer att vara guide. Bilder kommer.....


 Solstril utanför "Articum"...det var ingen sol idag...

fredag 7 januari 2011

söndag 2 januari 2011

Miljöpsykologiska teorier - Kaplan och Kaplan

Det finns många och skilda utgångspunkter för att beskriva sinnliga landskapskvaliteter. Miljöpsykologerna Kaplan och Kaplan talar om fyra kvaliteter som intressanta referenser för sinnliga landskapskvaliteter och upplevelsevärden. Dessa är:

Den rumsliga organisationen


Komplexiteten d v s platsens utbud av omväxling och variation


Möjligheten att se och förstå sammanhang 


Tillfälle att uppleva mystik