måndag 31 maj 2010

Dagens utebild

På väg till Alnarp...infrastruktur av olíka slag fungerar ofta som kraftiga barriärer i landskapet

Klammersbäck

Om du vandrar mellan Vitemölla och Haväng så ta gärna en avstickare upp längs Klammersbäck...en annan värld.....rymd..vilt..artrikt..rofyllt...lätt att må bra....
Kärleksstigen...en dag i maj

Längs Åsumsån i Sjöbo...en av två Skånska kommuner med flest upplevelsevärden enligt en landskapsanalys utförd utifrån de åtta park och landskapskaraktärerna.

Barn och Ungdomssjukhuset i Lund


Strålningsavdelningen Lunds Lasarett

Från "bryggan" ser du ut över trädgården

Ribbinska sjukhemmet i Lund

En trädgård utformad med tanke på att de boende har en demenssjukdom...viktigt med tydlighet och trygghet